Ga naar hoofdinhoud
Online winkelen in: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU

Traploos verbindingsprofiel

Vloerbalancering is een fundamenteel element op het gebied van vloerrenovatie. Om ervoor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met de visuele omstandigheden, kunnen enkele hulpmiddelen worden gebruikt, zoals een vloerprofiel, een overgangsrail of een tegelprofiel.

Overgangsprofielen of een bestaande randbescherming combineren een perfecte afwerking inclusief optimale randbescherming voor diverse tegelbekledingen. Beproefde systemen zoals die van Schlüter zijn hier ideaal. Deze systemen staan erom bekend dat ze de lasten die ondergronds optreden comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. Hierdoor kan voorkomen worden dat de tegel beschadigd raakt. Indien in dit kader naast randbeveiliging een zogenaamde hoogteverstelling dient te worden uitgevoerd, dan kunnen in principe eventuele hoogteverschillen door een dergelijke overgangsrail optimaal worden opgevangen, zodat een veilige overgang tot stand kan worden gebracht. Op deze manier wordt het risico op gevaarlijk struikelen geminimaliseerd of zelfs volledig vermeden. Ook op het gebied van vloeregalisatie kan aan de bouwkundige eisen voor leeftijd en gehandicaptenvriendelijk bouwen worden voldaan.

De variabele overgangspoot voor het egaliseren van vloeren

Variabele overgangspoten voor vloeregalisatie maken een zogenaamde traploze verbinding van vloerbedekkingen van verschillende hoogtes mogelijk. De ervaring leert dat dit vooral geldt voor tegels in de overgang naar vloerbedekking of dergelijke. Tegelijkertijd kunnen de aangrenzende afdekkingen effectief worden beschermd. De poot is variabel via een aangepast scharnier zodat de hoogte van het vloerprofiel kan worden aangepast. Op deze manier wordt het optreden van struikelgevaar vermeden. Bovenal zijn de flexibele werkrails altijd zeer toepasbaar wanneer de ruimtes worden geconfronteerd met grotere belastingen. De werkstukken met de flexibele elementen kunnen ook worden gebruikt in garage- en halingangen. In dit verband is het echter aan te raden om de variabele poot onder te vullen met een soort mortel.

De verwerking van variabele overgangspoten voor het egaliseren van vloeren

Als vloeregalisatie dient u allereerst een geschikte tegeldikte voor het tegelprofiel te kiezen. De tegellijm moet worden aangebracht op de plaats waar het tegelprofiel moet worden begrensd. De grotendeels trapeziumvormig geperforeerde bevestigingspoot moet nu in de volgende stap in het lijmbed worden gedrukt en voor verder gebruik worden uitgelijnd. Nu moet de trapeziumvormige geperforeerde bevestigingsrail volledig worden gevuld met de tegellijm. De volgende tegels moeten nu gelijk liggen met de bovenrand van het profiel en volledig vol worden gelegd. Op de laterale verbindingsbalk moet dan een gelijkmatige verbinding worden gegarandeerd. Vervolgens wordt de bestaande voegruimte van de tegels in het tegelprofiel volledig gevuld met de voegmortel.

Toepassing en functie voor het egaliseren van vloeren

Het gebruikte product is een bijzonder flexibel instrument om de bestaande tegelbekledingen decoratief te beschermen. In deze context kan dit werkstuk ook gebruikt worden voor diverse andere bekledingsmaterialen.

Andere toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld overgangen tussen verschillende soorten documenten, randbescherming voor uitzettingsfasen, maar ook afwerkranden en decoratieve of strakke afwerkranden. Bestaande belastingen die later met het gebruik gepaard gaan, kunnen door de aanwezige materiaaldiktes en hoekstanden van de ondergrond optimaal worden opgevangen. Het randgebied van het vloerprofiel is effectief beschermd en beschermd tegen beschadiging.

Conclusie: De variabele overgangsrail voor een vlak vloerprofiel

Een vloerrenovatie of herschikking is een lastige, technische aangelegenheid. Het bodemprofiel is op veel plaatsen soms van verschillende hoogte. Hier liggen struikelblokken en gevaren voor de gebruiker. Om de verschillende hoogtes te compenseren en struikelgevaar te voorkomen, kunnen variabele overgangspoten worden gebruikt. Dit zorgt voor een barrièrevrije opbouw en een leeftijdsadequate uitlijning van het bestaande bodemprofiel. Tegenwoordig is het belangrijk om aan deze structurele vereisten te voldoen en er moet rekening mee worden gehouden. Dit product is ook belangrijk in het kader van gehandicaptentoegankelijk bouwen om onoverkomelijke grondhindernissen te vermijden en mag niet worden onderschat.